ICM

AVGE2A
/~\ Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
8:30
9:20
0398
ACG
(B1)
0402
MAS2
(B1)
0397
MMB
(B1)
0398
ACG
(B1)
0397
MMB
(B1)
9:25
10:15
CM16-HOT
RBZ
(B4)
CM16-HOT
RBZ
(B4)
10:20
11:10
CM17-HOT*FR
BFG
(B1)
0398
ACG
(B1)
0399
CGP
(B1)
0402
MAS2
(B1)
CM17-HOT*FR
BFG
(B1)
  recreo
11:40
12:30
0399
CGP
(B1)
0398
ACG
(B1)
0398
ACG
(B1)
0402
MAS2
(B1)
CM16-HOT
RBZ
(B4)
12:35
13:25
CM17-HOT*FR
BFG
(B1)
0399
CGP
(B1)
0399
CGP
(B1)
13:30
14:20
CM16-HOT
RBZ
(B4)
0397
MMB
(B1)
CM16-HOT
RBZ
(B4)
14:25
15:15
  TUT
CGP
(B1)
     
 
Total Profesorado Materia
  3 ALVAREZ SOUSA, M.PILAR (MAS2) Empresa e iniciativa emprendedora (0402)
  5 BAILAN ZAMORA, RUTH (RBZ) Ampliación de inglés (CM16-HOT)
  7 CANDIL GIL, ANA (ACG) Venta de servicios turísticos (0398)
  3 FERNÁNDEZ GALLEGO, BEATRIZ (BFG) Ampliación de segunda lengua extranjera FR (CM17-HOT*FR)
  7 GUILLEN PEREZ, CAROLINA (CGP) DireccióDeEntidadesDeIntermediTurística (0399)
  1 GUILLEN PEREZ, CAROLINA (CGP) Tutoría (TUT)
  5 MUÑOZ BODA, MARIA SOLEDAD (MMB) Gestión de productos turísticos (0397)